Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence

Naše komplexní služby pro fyzické a právnické osoby:

—> vedení účetnictví a daňové evidence
—> vedení mzdové a personální agendy
—> daňové a poradenské služby

Jaros Consulting Ltd.

Účetnictví a daňová evidence
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • sestavení účetního rozvrhu
 • účetní poradenství
 • dohled na platební kalendáře
 • vypracování účetní závěrky
 • kontrola a rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
Mzdové účetnictví a personální služby
 • měsíční zpracování mezd
 • personální služby
 • vypracování měsíčních přehledů pro úřady sociálního a zdravotního pojištění
 • vypracování ročních výkazů
 • zajištění přihlášek a odhlášek zaměstnanců
 • zastupování na finančních úřadech, úřadech sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
Daňové služby a poradenství
 • příprava a podání daňových přiznání
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob včetně povinných příloh
 • majetkové daně
 • DPH včetně souhrnného hlášení
 • silniční daň
 • zajištění správy daní
 • optimalizace daňových povinností
 • poradenství na základě individuálních požadavků klienta